طراحی کمپین های خلاق تبلیغاتی و بازاریابی
ایده پردازی و تولید سناریو و محتوا
دپارتمان تخصصی سایت و فضای مجازی
تولید فیلم و تیزر
طراحی گرافیک و چاپ
موشن گرافیک و انیمیشن
عکاسی و استاپ موشن
دپارتمان تبلیغات محیطی و راهکارهای خلاق

مایـک آژانس تبلیـغاتی خلاق هستیم

خــــــدمـــــــــات تــــمــــــام سرویـــــس در زمینه تبـــــــلیــــــغات و بـــــــرندیـــــــنگ 

باور داریم شغل ما صرفاً تبلیغات نیست، بلکه خلق بستری است برای تحقق آینده‌ای فراتر از تصور شما. با این رویکرد، حقیقت برندتان را از دل واقعیت کشف می‌کنیم تا به پشتوانه منطق و بی‌نیاز از بزرگنمایی، به رویای شما از آینده‌ پر و بال دهیم و شما را به آینده‌ای بزرگ‌تر از آینده خلق‌شده‌تان برسانیم. چراکه بارها راستی و هوشمندی را در کنار هم آزموده‌ایم و به خواسته‌مان که خلق و توسعه برند در بازار و به دست آوردن همراهی و قلب مخاطب است رسیده‌ایم.

آخرین پروژه ها

مشتریان ما

We are a full-stack team of creative individuals with expertise in branding, logo design, brand strategy creation, corporate stationary, digital strategy & web development. As a leading Branding Company in Iran, we deliver creative experiences and marketing strategies that amplify your brand’s reach, breed customer loyalty and drive business growth. We deliver all of these services at our premises in iran.
 
ما به تبلیغات فراتر از یک تبلیغ نگاه می کنیم.کانون تبلیغاتی تمام سرویس روزگارنوین در زمینه مشاوره بازاریابی و همچنین تولیدکننده محتوای استاندارد،پیام شما را به درستی به جامعه هدفتان منتقل می کند.هدف نهایی ما افزایش دانش و آگاهی جامعه سربلند ایران است.